Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

Zabrinutost zbog neutemeljenih napada na ministra kulture

Hoćemo suverenu državu održivog razvoja, istinske demokracije, slobode misli, stvaralaštva, čistih računa, dostojanstva i blagostanja, a to se može provesti samo temeljem cjelovite preobrazbe i korjenitih promjena na svim razinama hrvatske države i društva.

Osnovna polazišta i vrjednote na kojima se temelji djelovanje HNV-a su:

Čestitost (moralne i društvene vrline, neporočnost u dosadašnjem javnom i poslovnom djelovanju),

Domoljublje (predanost i zauzetost u radu za dobrobit hrvatske države i društva),

Osobna odgovornost, djelotvornost i pouzdanost u obavljanju preuzetih zadataka te

Stručna izvrsnost (dokazano znanje i njegova primjenjivost u preuzetim poslovima).

Zabrinuti smo zbog neutemeljenih napada na osobu ministra kulture RH dr. sc. Zlatka Hasanbegovića na način koji je stručno neargumentiran, moralno nedopustiv i politički neprimjeren. U skladu s našim polazištima uvjereni smo da ministar Hasanbegović ispunjava sve kriterije za obnašanje odgovorne dužnosti ministra kulture RH. Zalažemo se za argumentirano i znanstveno, a ne neprimjereno prosvjedničko, rješavanje svih spornih pitanja iz hrvatske povijesti i kulture za što smatramo da je ministar apsolutno prikladna osoba jer se u nadležnosti dotičnog ministarstva nalaze nacionalne institucije iznimno važne za kulturu kao što su muzeji, knjižnice, arhivi, izdavačka djelatnost i potpomaganje drugih informativnih medija i dr. Želimo društvo čistih računa i istine koja oslobađa, a ne pseudoistine koja zarobljuje.

Zalažemo se za demokratski pluralizam i u kulturi ali ne smijemo dopustiti da se podupiru oni koji svojim djelovanjem štete temeljnim interesima hrvatske države i društva.

Stoga dajemo puno potporu ministru kojega ćemo prosuđivati isključivo po onome što učini za dobrobit hrvatskog naroda i građana RH. Smatramo da je ministar prikladna osoba koja će svojim radom i odgovornošću učiniti da se stanje u kulturi poboljša i konačno uredi u skladu sa hrvatskim nacionalnim vrijednostima.

S obzirom na to HNV kao Udruga stavlja se bezuvjetno gospodinu Hasanbegoviću na raspolaganje.

Predsjedništvo HNV-a

Karlo Starčević, predsjednik