Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

O vijeću

Svehrvatska svjetska iznadstranačka i neideološka organizacija / udruga za osmišljavanje i ostvarivanje zajedništva Hrvata u Izvandomovinstvu i Domovini te građana i prijatelja Hrvatske diljem Svijeta.

Misija

Spašavanje Hrvatske iz komunističko-neoliberalnoga ponora te osmišljavanje i ostvarivanje budućega održivoga razvoja Hrvatske države i društva.

Svrha

Zajedničko promišljanje, promicanje i provedba korjenitih promjena − na svim razinama i u svim djelokrugovima − Hrvatske države i društva, a radi djelotvornoga ostvarivanja naše misije i vizije budućega razvoja Hrvatske.

Vizija

Jasna predodžba i čvrsta odluka kakvu Hrvatsku hoćemo: Suverenu državu i društvo održivoga razvoja, istinske demokracije, slobode misli, stvaralaštva i odlučivanja, čistih računa, dostojanstva i blagostanja… u kojoj hoćemo biti svi sretni i zadovoljni, svoji na svome, a sa susjedima u miru te u Europi objedinjujuće i u cijelomu Svijetu otvoreno i slobodno živjeti.