Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

Koncepcija cjelovita preobrazba

U svrhu djelotvornoga ostvarivanja naše vizije, osmišljena je i stručno-znanstveno razrađena koncepcija CJELOVITA PREOBRZABA − kao dobro promišljeni i ostvarivi put: Od spašavanja iz ponora (A) do ostvarivanja održivoga razvoja (B).

To je jedinstvena riznica vrhunskoga svjetskoga primjenjivoga znanja i iskustava u ophođenju / postupanju s korjenitim promjenama sustava − na svim razinama: Države / Društva, poslovanja, pojedinca…i u svim temeljnim područjima / procesima djelovanja: Promjene i upravljanje promjenama, razvoj ljudstva / ljudskih potencijala, sustava vrijednosti i vrjednota, stvaralaštva / poslovanja / gospodarstva, organizacije i upravljanja, informacije i komunikacije te odnosa sustava i okruženja.

S vremenom – po potrebi – na ovoj stranici prikazat ćemo i temeljne sadržaje ove koncepcije koji su napisani u osam skripta ≈ 300 stranica slika + tekstova u "power-pointu".