Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

Organizacija

U svrhu djelotvornoga ostvarivanja zacrtanih ciljeva HNV-a, postavljen je organizacijski model koji je u vrlo čvrstoj "uzročno-povratnoj" vezi same organizacije i za provedbu toga potrebnih ključnih zadaća: Osmišljavanje i provedba korjenitih promjena − CJELOVITA PREOBRAZBA − Hrvatske države i društva. Radi postizanja što veće djelotvornosti pritom, ključne zadaće se provode u obliku tzv. "Stožernih djelokrugova", i to:

Vijeće utemeljitelja

Prvi i najodgovorniji središnji = nacionalni djelokrug, a čine ga utemeljitelji − osobe koje su prvi i glavni nositelji zamisli i pokretači u osmišljavanju i oblikovanju glavnih predložaka sadržaja, buduće organizacije zadaća i rada HNV-a, posebice: Promišljanja i razrada temeljne zamisli, odrednica, načela, okvirnoga programa; Statuta i poslovnika; mjerila za odabir članova / suradnika i način suradnje; organizacije i plana rada / djelovanja po fazama.

Karlo Starčević

Karlo Starčević, predsjednik

Josip Baotić

Josip Baotić, dipl. oec. kib., zamjenik predsjednika

Po završetku studija poslovne ekonomije smjer kibernetika u Zagrebu od 1972. do 1996. radi u Njemačkoj na mnogim projektima organizacije i cjelovite informatizacije u poslovnim sustavima, za što dobiva niz nagrada, priznanja i unaprijeđenja (…Viši managerski krug u SIEMENSU…). U Hrvatskoj 1996. osniva tvrtku INTERCON d.o.o. međunarodno savjetovanje za strateški razvitak društva, poslovanja / poduzetništva i upravljanja. Od 2003. utemeljitelj je i predsjednik Udruge ESFOH − Ekosocijalni forum Hrvatska i član predsjedništva ESFEU na europskoj razini, a sada je i suutemeljitelj HNV-a.

Mato Đurković

Mato Đurković

Tomislav Đurasović

dr. sc. Tomislav Đurasović

Ivan Paradžik

Ivan Paradžik

Nikica Hodak

Nikica Hodak

Predsjedništvo

Kao prvi i poslovno najodgovorniji središnji djelokrug, obuhvaća sve zadaće koje pokrivaju svih sedam temeljnih područja djelovanja oblikovanih u "Okvirnom programu" i "Predlošcima središnje organizacije i zadaća predsjedništva i SV-a", a za njih izravno odgovaraju za pojedino područje imenovani članovi Predsjedništva, vidi shemu.

Organizacija - shema

Stručna vijeća

Čine drugi središnji = Nacionalni operativni stručni djelokrug, u kojima djeluju stručnjaci / eksperti za dotične teme / područje djelovanja. Rad ovih Stručnih vijeća organiziraju, usklađuju / koordiniraju i nadziru članovi Predsjedništva koji odgovaraju za to dotično područje djelovanja.

Podružnice

Zadaće i organizacija u podružnicama (područne / okružne jedinice) bit će potpuno sukladna središnjoj organizaciji – preslik zadaća i organizacije na nacionalnoj razini – a ograničeni su samo na njihovo područje djelovanja (okrug u Hrvatskoj ili zemlja odnosno skupina zemalja u inozemstvu).