Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

Okvirni program razvoja

Sukladno koncepciji CJELOVITA PREOBRAZBA osmišljen je okvirni program korjenitih promjena u svim temeljnim područjima / procesima djelovanja suverene Hrvatske države i društva, i to:

1. Program promjena i upravljanje promjenama: Utvrđivanje stvarnoga stanja nacije (A) i postizanje suglasja o našoj viziji "Kakvu Hrvatsku u Europi i Svijetu hoćemo" (B) te osmišljavanje i ostvarivanje nužnoga i mogućega puta korjenitih promjena od A → B.

2. Program razvoja ljudstva: Umjesto sadašnjega izumiranja naroda i zapostavljanja čovjeka – širenjem i poticanjem zdravoga obiteljskoga života i povratkom velikoga dijela Hrvata iz Izvandomovinstva… – omogućiti ponovni prirast pučanstva i poboljšati demografsku strukturu, oživjeti i oplemeniti svekoliki život prirode i sela, provesti duhovnu preobrazbu i omogućiti vrhunski odgoj i obrazovanje svima (a potrebitima besplatno)… kako bi postali i dugoročno ostali stvaralački sposobni i natjecateljski dorasli u globaliziranomu svjetskomu društvu i gospodarstvu znanja.

3. Program oblikovanja i ostvarivanja novoga sustava vrijednosti i vrjednota: Ustavnih, zakonskih (osobito zakoni o izborima i referendumu), pravosudnih uz mnoštvo upravnih odredbi, moralno-etičkih pravila ponašanja – utemeljenih na modelu e3 (etika x ekologija x ekonomija), socijalni sustav solidarnosti i (samo)odgovornosti…

4. Program gospodarstvenoga razvoja Hrvatske: Temelji se – uz obvezatan povratak opljačkanoga blaga – na našemu prirodnomu i stvaralačkomu blagu / mogućnostima i bit će usklađen s budućim svjetskim trendovima razvoja – održivi razvoj utemeljen na ekosocijalno-tržišnom modelu, a za što postoje iznimno dobri preduvjeti. Pametnim i mudrim korištenjem naših bogatstava, očuvanjem vlasničke i povratom novčarske suverenosti i s odgovarajućim razvojem ljudskoga čimbenika; Hrvatska treba, može i mora, postići blagostanje za ≈ 5 milijuna stanovnika, s ≈ 3 milijuna održivih radnih mjesta, s ≈ 50.000,00 € BDP godišnje po stanovniku. Temelj ovomu su prvenstveno visokorazvijene strateški važne – i izvozu usmjerene – djelatnosti: Poljoprivreda i prehrana, promet i turizam, energetika iz obnovljivih izvora, tehnologije budućnosti, gospodarenje zdravljem te podizanje novostvorene vrijednosti i stvaralačke sposobnosti u postojećim industrijama: Procesnoj, prerađivačkoj, građevinskoj…

5. Program razvoja organizacije i vođenja suvremene i suverene države i društva: U svrhu višestrukoga poboljšanja ukupne djelotvornosti (i do 1.000%) i istodobnoga smanjenja troškova (i do 50%) buduća organizacija / ustrojstvo države i društva RH treba počivati na načelu subsidijarnosti i imati samo dvije razine upravljanja.

Okrug: Temeljna je jedinica područne i mjesne (samo)uprave, s 50 do 60 okruga od po ≈ 40.000 do 100.000 stanovnika koji su istodobno i izborne jedinice u kojima se izravno biraju i smjenjuju (s imenom i prezimenom osobno odgovorni) zastupnici za Hrvatski sabor.

Središnja uprava: Vlada RH, ministarstva, uprave, agencije i druge ustanove od državnoga značenja; ima (isključivu) ulogu vođenja državnih – unutrašnjih i vanjskih – poslova, obrane suverenosti i očuvanja reda te usklađivanja zajedničkih probitaka svih okružnih (samo)uprava…

6.Program razvoja informacija i komunikacija ≈ medijski prostor u RH – mora odgovorno služiti općemu dobru: Vjerodostojno informirati i iskreno komunicirati radi jačanja povjerenja i stvaranja ozračja za čiste račune te pozitivno utjecati na odgoj, obrazovanje, ponašanje…

7. Program razvoja odnosa s okruženjem: Mora biti građen na načelima "Svjetskoga ethosa", uzajamnosti i čistih računa. Naročito u mnogim ključnim pitanjima u međunarodnim odnosima uvijek mora vrijediti pravilo uzajamnosti na najvišoj mogućoj razini, ali uz obvezujuću zaštitu naših vlastitih probitaka pred tuđim željama.