Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

Temeljna načela

Za djelotvornu suradnju u HNV-u, a time i ostvarivanja zacrtanoga programa, nužno je istinsko prihvaćanje i djelatno življenje sljedećih temeljnih načela:

1. Odnos prema nužnim promjenama – kao temeljni i upravljanje njima kao stalni proces življenja i svekolikoga djelovanja – naš je svakodnevni način ponašanja.

2. Čovjek – kao samoodgovorni pojedinac s dostojanstvom, a ne stranka / partija – je temeljni subjekt = suveren istinskoga demokratskoga društva.

3. Sustav vrijednosti i vrjednota mora biti u skladu s najvišim moralnim načelima, a on podrazumijeva: Dostojanstvo čovjeka, poštenje, radišnost, pravednost, snošljivost, (samo)odgovornost, istinoljubivost, domoljublje i rodoljublje, čiste račune…

4. Gospodarstvo se temelji na načelu održivoga razvoja – koje počiva na ekosocijalno-tržišnom modelu – kojim se usklađuju i uravnotežuju temeljni čimbenici stvaralaštva: Čovjek / Društvo (socijalna sigurnost i solidarnost), okoliš (prirodna i stvorena blaga) i tržišno natjecanje.

5. U organizaciji i vođenju države i društva prihvaća se načelo istinske demokracije: Izgradnja struktura od temelja prema vrhu – subsidijarnost – uz najveću moguću samoodgovornost decentralnih jedinica, neporočno i društvovno odgovorno poslovanje u službi građanima…

6. Informacije i komunikacije – kao izvori spoznaje i znanja – počivaju na načelu istinoljubivosti. Dakle, one moraju biti otvorene, iskrene i vjerodostojne, jer samo takve služe istini koju jedino poštujemo kao autoritet.

7. Suživot u zajedništvu različitosti i raznovrsnosti: Rasne, vjerske, ideološke, kulturne… utemeljen je na "Zlatnom pravilu ponašanja": "…Ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi…"