Mesnička 1, 10 000 Zagreb | Tel/Fax: +385 1 4848 090

E-mail: hnv@hnv.hr

Zadaće

Sukladno poglavlju V. Statuta o "Organizaciji i vođenju / upravljanju HNV-om" glavne zadaće su postavljene u vrlo čvrstoj "uzročno-povratnoj" vezi s prethodno opisanom organizacijskim modelom, i to:

Ured predsjedništva

Obavlja sve zadaće nužne za djelotvorno poslovanje HNV-a te je načelno "ogledalo" / "zrcalo" zadaća u temeljnim djelokrugovima na nacionalnoj razini, ali suženo na svoj vlastiti djelokrug = potrebe ureda predsjedništva, vidi shemu.

Zadaće - ured predsjedništva

Temeljna područja djelovanja

Obuhvaćaju sve zadaće koje su − prema koncepciji CJELOVITA PREOBRAZBA − nužno potrebne za djelotvorno promišljanje i ostvarivanje korjenitih promjena u Hrvatskoj državi i društvu, vidi shemu. Za svako temeljno područje oblikuje se Stručno Vijeće, čiji rad usmjerava i nadzire dotični član predsjedništva.

Područja djelovanja

Temeljna stručna područja / segmenti

Djelovanja obuhvaćaju detaljniju strukturu unutar temeljnih područja djelovanja, vidi sheme 1 do 7.

1. Promjene i upravljanje promjenama

2. Ljudstvo / Ljudski potencijali

3. Sustav vrijednosti i vrjednota

4. Gospodarstvo / Poslovanje / Stvaralaštvo

5. Organizacija / Ustrojstvo i uprava

6. Informacija i komunikacija

7. Odnosi sustava i okruženja